Banner Drohne

Kompetencja jest obowiązkiem

Samodzielne kierowanie procesami decyzyjnymi jest kluczem do sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Niegdyś 2-osobowy zakład, Komm Logistik rozwinął się przez kilka pokoleń do średniego przedsiębiorstwa logistycznego z dużą renomą. Niezmienne motto z początków firmy kontynuowane dzisiaj, a także dalej w przyszłości brzmi:

mieć wizje, konsekwentnie je realizować, trzymać się mocno osiągnięć i podchodzić z pomysłowością oraz dobrym wyczuciem do zmian rynkowych.

Wszystko kręci się wokół Państwa celów

Komm Logistik zmierza do osiągnięcia wspólnie zdefiniowanych celów każdego pojedynczego klienta. Czy to jeśli chodzi o podniesienie skuteczności stanowiska produkcyjnego lub o optymalizację dystrybucji, czy redukcję kosztów:

Komm Logistik przedstawia najskuteczniejsze koncepcje logistyczne wyznaczające drogę – miernik dla naszej indywidualnej wydajności. Zapewniamy Państwu długotrwałe korzyści związane z konkurencyjnością poprzez optymalną dyspozycyjność i funkcjonalność Państwa produktów i systemów. Nasz zespół ekspertów pracuje z Państwem ręka w rękę.

Krótkie drogi zadowalają klientów.

Dynamika i elastyczność od dawna cechują Komm Logistik jako przedsiębiorstwo prowadzone przez właściciela. Równie charakterystyczne są: bardzo osobiste doradztwo i ogólna opieka sprawowana przez stałą osobę kontaktową. Struktury przedsiębiorstwa niewymagające wielkich kosztów i szybka, bezpośrednia zdolność udzielania informacji są solidnymi zaletami dla naszych klientów. Wierność wielu naszych klientów, z którymi współpracujemy intensywnie od 10 lub także 20 lat jest najlepszym dowodem na naszą kompetencję jako specjalistów od logistyki.

Ciągłość we wszystkich sprawach

W Komm Logistik nadzwyczajnie skuteczne współdziałanie wszystkich dziedzin usługowych wypływa z wewnętrznej zwartości przedsiębiorstwa. Każdy pracownik jest jak najlepiej obeznany z naszymi standardami i na bieżąco informowany o zmianach i dalszym rozwoju. Nasi klienci czują się związani z naszym zespołem, który rozrastał się przez wiele lat i który żyje swoim rzemiosłem i je rozumie.

Inwestycja w przyszłość

Od wysoko wykwalifikowanego personelu wymaga się świadczenia doskonałych usług. Z tego powodu, obok inwestycji w najnowocześniejszą i efektywną technikę elektronicznego przetwarzania danych i w technikę taboru, właśnie inwestycja w naszych pracowników jest dla nas szczególnie ważna. Obok ofert szkoleń i możliwości dalszego kształcenia naszych pracowników, Komm Logistik jest szczególnie uznanym od stuleci Zakładem Kształceniowym Izby Przemysłu i Handlu (IHK), w którym można zdobyć kilka zawodów wyuczonych (spedytor i logistyk, pracownik wykwalifikowany w dziedzinie logistyki magazynowej, zawodowy kierowca, jak również licencjat - kierunek studiów: spedycja, transport i logistyka).

Komm Logistik ...przybedzie na pewno

Aby zapewnić Ci przyjemne wrażenia z surfowania i umożliwić korzystanie z różnych aplikacji technicznych, używamy plików cookie. Przed użyciem prosimy o pozwolenie.